Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017

 

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017

          Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen „soutěže”), které MŠMT pro školní rok 2016/2017:
– vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu A,
– vyhlašuje spolu s dalším vyhlašovatelem (případně s dalšími vyhlašovateli), který (kteří) se na realizaci soutěže finančně podílí (dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb.); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu B.
          MŠMT bude financovat soutěže typu A a B do výše, kterou mu umožní rozpočet na rok 2017. Současně si vyhrazuje právo dalších možných úprav v návaznosti na vývoj státního rozpočtu.
          Dále přehled obsahuje další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru, na jejichž finančním zabezpečení se MŠMT nepodílí. Tato část má pouze informační charakter a nese označení soutěže typu C.
          V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola. Stejně jako v předchozích letech jsou uvedeny u všech soutěží kontaktní adresy organizátorů.

1. Soutěže typu A a B

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 3 odst. 1, 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb., pro školní rok 2016/2017 následující soutěže:

1.1. Soutěže typu A

1.1.1. Předmětové soutěže

A 1) Matematická olympiáda (66. ročník) – 5 kategorií dle ročníku školní docházky Z5 až
Z9 pro ZŠ, pro SŠ 3 matematické kategorie A, B, C a 1 informatická kategorie P
ZŠ Z5 – Š (1. část 30. 11. 2016; 2. část do 10. 1. 2017), O (24. 1. 2017)
ZŠ Z6, Z7 a Z8 – Š (1. část do 5. 1. 2017; 2. část do 22. 3. 2017), O (4. 4. 2017)
ZŠ Z9 – Š (1. část do 30. 11. 2016; 2. část do 10. 1. 2017), O (24. 1. 2017), K (14. 3. 2017)
SŠ A – Š (6. 12. 2016), K (10. 1. 2017), Ú (26. – 29. 3. 2017)
SŠ B a C – Š (31. 1. 2017), K (11. 4. 2017)
SŠ P – Š (do 15. 11. 2016), K (17. 1. 2017), Ú (29. 3. – 1. 4. 2017)
Kontaktní adresa: RNDr. Karel Horák, CSc., Matematický ústav Akademie věd ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1, tel. +420 606 728 516, fax: 222 211 638, e-mail: horakk@math.cas.cz, www.math.muni.cz/mo, www.jcmf.cz

        A 2) Fyzikální olympiáda (58. ročník) – 4 kategorie dle ročníku střední školy a další

3 kategorie pro soutěžící základní školy
Soutěž začíná jednotně v kategoriích A až F 12. 9. 2016, v kategorii G 1. 2. 2017.
SŠ A – D (5. 1. 2017), K (18. 1. 2017), Ú (7. – 10. 2. 2017, Rumburk)
SŠ B, C, D – D (3. 4. 2017), K (19. 4. 2017)
ZŠ E – D (8. 3. 2017), O (23. 3. 2017), K (28. 4. 2017)
ZŠ F – D (8. 3. 2017), O (23. 3. 2017)
ZŠ G – Š (1. 2. – 5. 5. 2017), O (15. 5. – 26. 5. 2017)
Kontaktní adresa: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 493 331 190, mob. 734 420 623, e-mail: jan.kriz@uhk.cz, www.fyzikalniolympiada.cz, www.jcmf.cz

A 3) Chemická olympiáda (53. ročník) – 5 kategorií dle zaměření a ročníku školy

SŠ A – Š (14. 11. 2016), K (9. 12. 2016), Ú (23. – 26. 1. 2017, Litvínov)

B – Š (5. 4. 2017), K (27. 4. 2017)
C – Š (20. 3. 2017), K (12. 4. 2017)

ZŠ D – Š (2. – 7. 2. 2017), O (3. – 7. 3. 2017), K (28. 3. 2017)
SŠ s odb. zaměř. E – Š (14. 11. 2016), K (9. 12. 2016), Ú (23. – 26. 1. 2017)
Kontaktní adresa: RNDr. Zuzana Kotková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, tel. 725 139 751, e-mail: zuzana.kotkova@vscht.cz, www.chemicka-olympiada.cz, www.vscht.cz

A 4) Biologická olympiáda (51. ročník) 4 kategorie dle ročníku školy (A, B, C a D)

SŠ A – Š (do 24. 2. 2017), K (31. 3. 2017), Ú (24. – 28. 4. 2017)

B – Š (do 24. 2. 2017), K (7. 4. 2017)

ZŠ C – Š (do 10. 2. 2017), O (12. 4. 2017), K (17. 5. 2017)

D – Š (do 10. 2. 2017), O (20. 4. 2017), K (25. 5. 2017)

Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Matušek, Sekretariát Biologické olympiády, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol, tel. 725 483 557, e-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz, www.biologickaolympiada.cz, www.czu.cz

A 5) Soutěže v cizích jazycích (48. ročník) – šest jazyků (němčina – N, angličtina – A, francouzština – F, ruština – R, španělština – Š, latina – L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2 – 7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy
N: ZŠ I. A – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017)

ZŠ II. A – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017), K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)
G I. B – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017)
G II. B – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017) – dle rozhodnutí krajů, K (do 13. 3. 2017),
Ú (4/2017, Praha)
ZŠ II. C – Š (do 16. 1. 2017), K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)
SŠ III. A – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017), K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)
SŠ III. B – Š (do 16. 1. 2017), K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)

A: ZŠ I. A – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017)

ZŠ II. A – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)
G I. B – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017)
G II. B – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)
ZŠ II. C – Š (do 30. 1. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)
SŠ III. A – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)
SŠ III. B – Š (do 30. 1. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)

F: ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 – Š (1/2017), K (3/2017), Ú (5/2017, Praha)
Š: SŠ I, II, III. – Š (1/2017), K (3/2017), Ú (4/2017, Praha)
R: ZŠ – Š (2/2017), K (3/2017)

SŠ I, II, III – Š (2/2017), K (do 15. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)

L: SŠ A, B – Š (1/2017), zemské kolo (2 – 3/2017), Ú (4/2017, Praha)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, (N), tel. 222 122 211, mob. 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, Mgr. Barbora Šteflová (F, Š, L), tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, Ing. Jana Ševcová (A, R), tel. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz,
NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, www.nidv.cz, www.talentovani.cz

A 6) Olympiáda v českém jazyce (43. ročník) 2 kategorie dle ročníku školy
ZŠ, SŠ – Š (11 – 12/2016), O (2/2017), K (4/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 211, mob. 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, www.nidv.cz, www.talentovani.cz/olympiada-v-ceskem-jazyce

A 7) Dějepisná olympiáda (46. ročník) – 1 kategorie dle ročníku školy
ZŠ – Š (11/2016), O (1/2017), K (3/2017), Ú (5/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 211, mob. 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, www.nidv.cz, www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada

A 8) Zeměpisná olympiáda (19. ročník) – 4 věkové kategorie
ZŠ A (6. roč.), B (7. roč.) – Š (do 31. 1. 2017), O (21. 2. 2017), K (22. 3. 2017)
ZŠ C (8. – 9. roč.), SŠ D – Š (do 31. 1. 2017), O (21. 2. 2017), K (22. 3. 2017), Ú (24. a 25. 4. 2017)
Kontaktní adresa: RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, Albertov 6, 128 43 Praha 2, tel. 221 951 976, mob. 728 929 294, e-mail: silvie.kucerova@natur.cuni.cz, www.zemepisnaolympiada.cz

A 9) Středoškolská odborná činnost (39. ročník) – 18 oborů
SŠ – Š (2 – 3/2017), O (4/2017), K (4 – 5/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Fatková, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 210, mob. 733 125 984, e-mail: fatkova@nidv.cz, www.soc.cz, www.nidv.cz

A 10) Matematický klokan (23. ročník) – mezinárodní soutěž korespondenčního charakteru
– 6 kategorií dle ročníku školy
Cvrček (2. a 3. roč. ZŠ), Klokánek (4. a 5. roč. ZŠ), Benjamín (6. a 7. roč. ZŠ a prima a sekunda osmiletých gymnázií), Kadet (8. a 9. roč. ZŠ a tercie a kvarta osmiletých gymnázií),
Junior (1. a 2. roč. SŠ) a Student (3. a 4. roč. SŠ)
ZŠ, SŠ – Š, O, K, Ú (17. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Silvie Zatloukalová, Katedra algebry a geometrie, PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, tel. 585 634 651, e-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz, www.matematickyklokan.net

A 11) Astronomická olympiáda (14. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy:
AB (3. a 4. roč. SŠ), CD (1. a 2. roč. SŠ), EF (8. a 9. roč. ZŠ a VG), GH (6. a 7. roč. ZŠ a VG)
AB: Š (19. 9. – 21. 12. 2016), K (16. 11. – 20. 1. 2017), Ú (22. 3. – 24. 3. 2017)
CD: Š (19. 9. – 21. 12. 2016), K (9. 1. – 27. 3. 2017), Ú (11. 5. – 12. 5. 2017)
EF, GH: Š (19. 9. – 21. 12. 2016), K (9. 1. – 27. 3. 2017), Ú (19. 5. 2017)
Kontaktní adresa: Dr. Ing. Jan Kožuško, Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251 65 Ondřejov, mob. 776 200 522, e-mail: kozusko@astro.cz, www.olympiada.astro.cz

A 12) Turnaj mladých fyziků (30. ročník) – 1 kategorie (pětičlenná družstva SŠ)
Š (písemná řešení do 31. 1. 2017), R (20. – 21. 3. 2017), Ú (5. – 7. 4. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D., Český výbor TMF, Žitná 3264/12A, 466 04 Jablonec nad Nisou, tel. 608 510 655, e-mail: stanislav.panos@seznam.cz, www.jcmf.cz/tmf

A 13) Pythagoriáda (40. ročník) – 4 kategorie dle ročníku ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
ZŠ (5. roč. – 8. roč. a odp. ročníky víceletých gymnázií) – Š (1. – 3. 2. 2017), O (15. – 18. 5. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, tel. 222
122 214, mob. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, www.nidv.cz

A 14) Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU (25. ročník) – 7 kategorií dle ročníku a typu školy (3 kategorie pro SOU a 4 kategorie pro SOŠ) Š, Ú (3/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Aleš Kubíček, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 555 555, mob. 731 617 763, e-mail: ales.kubicek@oavm.cz, www.oavm.cz/cms/index.htm

1.1.2. Umělecké soutěže

A 15) Soutěže žáků základních uměleckých škol (49. ročník) – 6 soutěžních zaměření
a) hra na klavír, b) hra na smyčcové nástroje, c) hra na kytaru, d) soutěžní přehlídka pro dechové orchestry, e) soutěžní přehlídka pro jazzové soubory a ostatní orchestry, f) výtvarný obor

a) Š, O (do 28. 2. 2017), K (do 20. 3. 2017), Ú (20. – 23. 4. 2017), ZUŠ Praha 8, Taussigova
b) Š (1/2017), O (2/2017), K (do 15. 3. 2017), Ú (11. – 14. 5. 2017), ZUŠ Liberec
c) Š (1/2017), O (2/2017), K (do 15. 3. 2017), Ú (18. – 21. 5. 2017), ZUŠ T. Brzkové Plzeň
d) Š (1/2017), O (2/2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (26. – 27. 5. 2017), ZUŠ Letovice
e) Š (1/2017), O (2/2017), K (do 21. 4. 2017), Ú (9. – 10. 6. 2017), ZUŠ Litvínov, Citadela

Litvínov

f) Š, O (2 – 3/2017), K (4 – 5/2017), Ú (1. – 8. 10. 2017), ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc

Kontaktní adresa: Mgr. Zdeňka Kšírová, oddělení 210 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, tel. 234 812 131, e-mail: zdenka.ksirova@msmt.cz

A 16) Evropa ve škole (26. ročník) výtvarná a literární soutěž – 4 kategorie dle věku
MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ… – Š (do 28. 2. 2017), K (do 21. 4. 2017), Ú (6/2017, Český Krumlov)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.nidv.cz

A 17) Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna 2017 (46. ročník)
– 4 kategorie dle ročníku školy
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ Š (do 19. 2. 2017), O (20. 2. – 26. 3. 2017), K (27. 3. – 1. 5. 2017), Ú (6/2016, Svitavy)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS – ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, mob. 778 702 490, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz

A 18) Pedagogická poema (49. ročník) – 3 disciplíny (četba, přednes a improvizace)
SPgŠ, SOŠPg a VOŠ pedagogické (8. – 11. 11. 2016)
Kontaktní adresa: RNDr. Hana Lišková, VOŠP a SPgŠ, Komenského nám. 22, 570 12
Litomyšl, tel. 603 753 521, e-mail:liskova@vospspgs.cz

1.1.3. Ostatní soutěže

A 19) Česká liga robotiky – FLL 2017 (12. ročník) – soutěž v robotice pro pěti až desetičlenné týmy dětí ve věku 9 – 16 let, 4 disciplíny (Robotgame, Robot Design, Prezentace výzkumného úkolu, Týmová spolupráce)
ZŠ, SŠ – Ú (12/2016, Praha)
Kontaktní adresa: Bc. Irena Friedrichová, DDM hl. m. Prahy - Stanice techniků, Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6 – Podbaba, tel. 222 333 871, mob. 777 706 588, e-mail: irena.friedrichova@ddmpraha.cz, www.firstlegoleague.cz

A 20) Daniel (14. ročník) – literární, historická a fotografická soutěž na téma holocaust a jeho reflexe, rasové problémy v současné ČR a problém soužití různých etnik v ČR 2 kategorie dle věku (do a nad 15 let)
ZŠ, SŠ: Ú (uzávěrka 27. 1. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.nidv.cz

A 21) Finanční gramotnost (8. ročník) – soutěž v teoretických a praktických znalostech v oblasti finanční gramotnosti
3 věkové kategorie (I. kat. – 1. stupeň ZŠ, II. kat. – 2. stupeň ZŠ, III. kat. – SŠ) všechny kategorie: Š (12. 9. – 20. 12. 2016), O (9. 1. – 17. 2. 2017), K (27. 2. – 31. 3. 2017), Ú (25. 4. 2017, Praha)
Kontaktní adresa: Ing. Jan Kořínek, Finanční gramotnost, o. p. s., Vyšehradská 320/49 128 00 Praha 2, mob. 608 328 398, e-mail: korinekj@financnigramotnost.eu, www.fgsoutez.cz

A 22) SAPERE – vědět, jak žít (7. ročník) – soutěž v teoretických a praktických znalostech v oblasti zdravého životního stylu
3 věkové kategorie (I. kat. – 1. stupeň ZŠ, II. kat. – 2. stupeň ZŠ, III. kat. – SŠ)
všechny kategorie: Š (12. 9. – 20. 12. 2016), O (9. 1. – 17. 2. 2017), K (27. 2. – 31. 3. 2017), Ú (26. 4. 2017, Praha)
Kontaktní adresa: Ing. Jan Kořínek, Finanční gramotnost, o. p. s., Vyšehradská 320/49 128 00 Praha 2, mob. 608 328 398, e-mail: korinekj@financnigramotnost.eu, www.fgsoutez.cz

A 23) Soutěž v programování (31. ročník) – 4 kategorie
programovací jazyky žáci – ZŠ a odpovídající ročníky VG – O (3/2017), K (20. – 22. 4. 2017), Ú (6/2017)
programovací jazyky mládež – pro žáky SŠ – O (3/2017), K (20. – 22. 4. 2017), Ú (6/2017)
programování mikrořadičů – ZŠ a odpovídající ročníky VG, SŠ – O (3/2017), K (20. – 22. 4. 2017), Ú (6/2017)
aplikovaný SW - tvorba webových stránek – pro žáky SŠ – O (3/2017), K (20. – 22. 4. 2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 214, mob. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, www.nidv.cz

A 24) Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR (39. ročník) – 3 obory – hra na klavír, hra na akordeon, sólový zpěv
Ú (25. – 27. 11. 2016)
Kontaktní adresa: Mgr. Alois Mech, Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice, tel. 469 803 031, mob. 604 564 436, e-mail: alois.mech@konzervatorpardubice.eu, www.konzervatorpardubice.eu

A 25) Mistrovství ČR v grafických předmětech (25. ročník) – 4 obory – psaní na klávesnici, korektury textu, wordprocessing, záznam mluveného slova

SŠ: Š (2/2017), K (3/2017), Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Jaroslav Studnička, OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, T. G. Masaryka 1000, 565 36 Choceň, tel. 465 471 338, e-mail: oachocen@oa-chocen.cz

        1.2. Soutěže typu B

1.2.1. Předmětové soutěže

B 1) Pohár vědy (6. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy (A: 2 – 6 let, B: 7 – 10 let,

C: 11 –15 let a D: 16 – 19 let)
ZŠ, SŠ – O (10 – 12/2016), K (1 – 4/2017), Ú s mezinárodní účastí (6/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Igor Naď, AMD ČR, Senovážné nám 24, 116 47 Praha 1, tel. 234 621
244, mob. 605 287 556, e-mail: nad@debrujar.cz, www.debrujar.cz/

B 2) Matematická soutěž Náboj (13. ročník) – matematická soutěž určená pro pětičlenná družstva SŠ, 2 kategorie dle ročníku: SŠ Senioři (3. a 4. roč.) a SŠ Junioři (1. a 2. roč.) Ú (7. 4. 2017)
Kontaktní adresa: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D., Informatický ústav Univerzity Karlovy,
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1, tel. 951 554 326
, mob. 731 738 952, e-mail: robert.samal@mff.cuni.cz, www.math.naboj.org

B 3) Přírodovědný klokan (11. ročník) soutěž korespondenčního charakteru v přírodovědných a technických oborech,
2 kategorie: Kadet (8. a 9. ročník ZŠ a tercie a kvarta osmiletých gymnázií), Junior (I. a II. ročník SŠ)
Š, O, K, Ú (12. 10. 2016)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Hátle, Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, tel. 585 634 676, mob. 724 315 456, e-mail: jiri.hatle@upol.cz, www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

B 4) Soutěž první pomoci (22. ročník) – soutěž zaměřena na oblast zdravotnictví a první pomoci – 2 kategorie – A (střední zdravotnické školy) a B (vyšší zdravotnické školy) Ú (12. 13. 6. 2017)
Kontaktní adresa: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Střední zdravotnická škola, Jaselská 7/9, 602 00 Brno, tel. 541 247 112, mob. 736 625 555, e-mail: jkelnarova@szs-jaselska.cz, www.szs-jaselska.cz

B 5) Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce (16. ročník) – Celostátní soutěž v projektování pozemní stavby pomocí grafických programů pro žaky 3. 4. ročníků denního studia studijního oboru Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství Ú (22. 3. – 24. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Hana Konečná, Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, 372 11 České Budějovice, tel. 387 001 416, mob. 606 877 673, e-mail: konecna@stavarna.eu, www.stavarna.eu

B 6) FYKOSí Fyziklání (11. ročník) – fyzikální soutěž vyžadující kreativitu, 3 kategorie SŠ,
G, v případě zájmu i ZŠ, pětičlenné týmy
Ú A, B, C (17. 2. 2017)
Kontaktní adresa: Daniel Dupkala, FYKOS, Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 722 045 434, email: daniel.dupkala@fykos.cz, www.fyziklani.fykos.cz/

B 7) Bobřík informatiky (9. ročník) – 4 věkové kategorie: Mini (4. – 5. roč. ZŠ), Benjamin (pro 6. – 8. roč. ZŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií), Junior (pro 9. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií), Senior (pro 2. – 4. ročník SŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií), soutěž probíhá online
všechny kategorie (7. – 11. 11. 2016), Senior Ú (1/2017)

Kontaktní adresa: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, tel. 387 773 074, mob. 736 734 333, e-mail: vanicek@pf.jcu.cz, www.ibobr.cz

B 8) Fyziklání online (6. ročník) – internetová fyzikální soutěž určená pro týmy do pěti členů, 3 kategorie, studenti G a odpovídajících ročníků VG, případně studenti technických lyceí SPŠ
ÚM A, B, C (30. 11. 2016)
Kontaktní adresa: Oldřich Holcner, FYKOS, Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 221 912 526, mob. 730 174 930, e-mail: holcner@fykos.cz, www.online.fyziklani.cz

B 9) Logická hra BRLOH (7. ročník) – soutěž určena pro nejvýše čtyřčlenné týmy tvořené žáky druhého stupně ZŠ a žáky odpovídajících nižších ročníků VG ZŠ, VG: (11 – 12/2016)
Kontaktní adresa: Mgr. Petr Pupík, Ústav matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel. 549 495 464, mob. 777 182 312, e-mail: petr.pupik@gmail.com, www.brloh.math.muni.cz

B 10) Eustory (10. ročník) – dějepisná soutěž pro studenty SŠ do 20 let, téma: „Místo, osobnost či událost, které utvářely historii.“
Ú (5/2016 – 2/2017)
Kontaktní adresa: Petr Pánek, Občanské sdružení PANT, Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou, tel. 602 764 931, email: petr.panek@pant.cz, www.eustory.cz

B 11) Česká lingvistická olympiáda (6. ročník) – pro studenty SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií se zaměřením na lingvistiku, fonetiku, fonologii, syntax, morfologii, komputační lingvistiku, analytické myšlení
Š (11/2016), K (2/2017), Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Michal Láznička, Ústav obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, tel. 731 414 997, e-mail:
michal.laznicka@ff.cuni.cz, www.lingol.cz

B 12) Soběslavská růže (22. ročník) – soutěž floristických dovedností pro žáky zahradnických odborných učilišť a středních zahradnických škol Ú (11/2016)
Kontaktní adresa: Ing. Helena Prejzová, SŠŘ a ZŠ, Wilsonova 405, 392 01 Soběslav, tel. 389 822 800, mob. 773 446 552, e-mail: info@ssrsobeslav.cz, www.ssrsobeslav.cz

B 13) Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO (21. ročník) – soutěž žáků 2. ročníků

SOU, OU a SOŠ – obor zedník, truhlář, suchá výstavba, kameník a kamenosochař
K (1/2017, Praha; 2/2017, Ostrava; 3/2017, Hradec Králové; 5/2017, České Budějovice),
Ú (9/2017, PVA EXPO PRAHA)
Kontaktní adresa: David Surmaj, ABF, a.s. Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel. 225 291 197, mob. 739 003 174, e-mail: surmaj@abf.cz, www.suso.cz

B 14) Náboj Junior 2016 (5. ročník) – soutěž v řešení matematických a fyzikálních úloh,
čtyřčlenné týmy, žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídající ročníky VG ZŠ: Ú (25. 11. 2016)
Kontaktní adresa: Bc. Patrik Švančara, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 951 552 705, mob. 607 064 672, e-mail: svancara@naboj.org, https://junior.naboj.org/

B 15) Matematická soutěž Pangea (4. ročník) – matematická soutěž pro 4. – 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky VG
Š (2/2017), Ú (5/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Kamila Jírová, Meridian International School s.r.o., Frýdlantská 1350/1, 182 00 Praha 8, tel. 775 581 518, e-mail: pangea.cz@gmail.com, www.pangeasoutez.cz

        B 16) Ekonomický tým 2016 (15. ročník) – týmová soutěž z ekonomických disciplín:

projektová práce, test, prezentace předem neznámého tématu (podnikatelského záměru) SŠ: K (10/2016), Ú (12/2016)
Kontaktní adresa: Ing. Petr Kyjovský, OA a SOŠL Opava, p. o., Hany Kvapilové 20, 746 01 Opava, tel. 553 759 160, mob. 725 117 796, e-mail:kyjovsky@o-opava.cz, www. heroldovysady.cz

B 17) Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR (26. ročník) – soutěž pro tříčlenné týmy studentů gymnázií
Ú (23. 11. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Miroslav Stulák, Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, tel. 739 322 319, mob. 603 501 909, e-mail: stulak@gymcheb.cz, www.dsgymn.gymcheb.cz

B 18) Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR (5. ročník) – vědomostní soutěž jednotlivců z teoretické a praktické chemie, žáci 8. a 9. tříd ZŠ ZŠ: Š, K (11/2016 – 2/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Dr. Ing. Jan Kvarda, Svaz chemického průmyslu České republiky, Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9, tel. 283 290 786, mob. 739 463 499, e-mail: jan.kvarda@schp.cz, www.mladychemikcr.cz

1.2.2. Umělecké soutěže

        B 19) Mladý módní tvůrce ČR (29. ročník) – celostátní soutěžní přehlídka, čtyři sekce:

oděvní, kadeřnická, kosmetická, gastro
SOU, SOŠ, OU a U – Ú (12/2016)
Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Vondrušková, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 587 449, mob. 603 877 496, e-mail: jarmila.vondruskova@ozs-ji.cz, www.ozs-ji./mmtcr

B 20) Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2017 (45. ročník) – děti a mládež od 4 do 16 let
MŠ, ZŠ, G, ZUŠ, SVČ, DDM: uzávěrka ročníku 28. 2. 2017, Ú (2 – 5/2017), expozice v Lidické galerii 31. 5. – 30. 11. 2017
Kontaktní adresa: Mgr. Ivona Kasalická, Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel. 312 253 702, mob. 736 642 318, e-mail: kasalicka@lidice-memorial.cz, www.mdvvlidice.cz

B 21) Celostátní přehlídka dětského divadla – Dětská scéna 2017 (46. ročník) – postupová
přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ: O (27. 2. – 19. 3. 2017), K (20. 3. – 23. 4. 2017), Ú (6/2017, Svitavy) Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, mob. 778 702 490, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz

        B 22) Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2017

(34. ročník) – postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
ZŠ, ZUŠ, SVČ: K (3 – 4/2017), Ú (19. – 21. 5. 2017, Kutná Hora)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Lössl, NIPOS, útvar ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 966, mob. 778 702 492, e-mail: lossl@nipos-mk.cz, www.artama.cz

B 23) Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů (27. ročník) – 2 kategorie
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ, DDM: K (3 – 4/2017), Ú (5/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Michaela Králová, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 977, mob. 778 702 491, e-mail: kralova@nipos-mk.cz, www.artama.cz

B 24) Celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov 2017 (60. ročník) 3 věkové kategorie
sólových recitátorů (15 – 17, 17 – 20, nad 20 let) a kategorie souborů (nad 15 let)
SŠ, G, ZUŠ, SVČ: O (do 28. 2. 2017), K (1. 3. – 9. 4. 2017), Ú (6/2017, Prostějov)
Kontaktní adresa: Mgr. Ivana Lubinová, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha
2, tel. 221 507 970, mob. 778 702 493, e-mail: lubinova@nipos-mk.cz, www.klubduha.cz/wp/
B 25) Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů – Mladá scéna 2017
(15. ročník) – postupová přehlídka studentských divadelních souborů
SŠ, G, ZUŠ, SVČ: K (do 9. 4. 2017), Ú (6/2017, Ústí nad Orlicí)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, mob. 778 702 490, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz

        B 26) Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2017

(9. ročník) – 2 kat.: soutěžní s povinnou skladbou a nesoutěžní bez povinné skladby
K (1. 3. – 30. 4. 2017), Ú (11/2017, Opava)
Kontaktní adresa: Zuzana Kacafírková, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 975, mob. 778 702 375, e-mail: kacafirkova@nipos-mk.cz, www.artama.cz

B 27) Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů (25. ročník) – postupová přehlídka dětských folklorních souborů
Ú (9. – 11. 6. 1017, Jihlava)
Kontaktní adresa: MgA. Kateřina Červíčková, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 953, mob. 778 702 392, e-mail: kacafirkova@nipos-mk.cz, www.artama.cz

B 28) Komenský a my (15. ročník) – celostátní literárně historická a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ, ZUŠ a SŠ – 3 kategorie dle věku
Kat. A (1. – 5. roč. ZŠ a ZUŠ do 11 let) výtvarné práce, kat. B (6. – 9. roč. ZŠ a ZUŠ do
15 let) literární práce a test z historie, kat. C (1. – 4. ročník SŠ) odborná literární práce (esej) Š (11/2016 – 1/2017), Ú (3/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Miloslav Dušek, Základní škola J. A. Komenského, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí, tel. 465 544 218, mob. 603 889 433, e-mail: zsreditel@ttnet.cz, www.zsbrandysno.cz

        B 29) Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti (24. ročník)

– soutěž pro studenty církevních škol, 1 kategorie v oborech: hudební, dramatický a taneční SŠ – Ú (21. – 23. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Ludmila Ondrová, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České, 1. máje 249/37, 742 35 Odry, tel. 556 730 129, mob. 556 730 129, e-mail: ludmila.ondrova@cssodry.cz, www.cssodry.cz

B 30) Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka (52. ročník) – 2 kategorie dle věku: Junior (do 24 let včetně) a Operní naděje (16 – 20 let) pro studenty vysokých uměleckých škol a konzervatoří
ÚM (11/2017)
Kontaktní adresa: Alois Ježek, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka o.p.s., Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary, tel. 353 447 045, mob. 602 416 183, e-mail: mpcad@atlas.cz, www.singingcompetition.eu

B 31) Kocianova houslová soutěž (59. ročník) – soutěž houslistů do 16 let, 4 věkové kategorie: do 10, do 12, do 14, do 16 let
ZUŠ: ÚM (3. – 6. 5. 2017)
Kontaktní adresa: Karel Pokorný, Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí, mob. 606 684 449, e-mail: pokorny@klubcentrum.cz, www.kocianovousti.com

B 32) Hudební festival středních pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických (40. ročník) – umělecká soutěž v hudebních disciplínách od jednotlivců po soutěž ve sborovém zpěvu
Ú (14. – 16. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Marie Javorová, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická, Lerchova 63, 602 00 Brno, tel. 543 423 757, mob. 739 389 196, e-mail: javorova@cmsps.cz, www.cmsps.cz

B 33) Studentský design 2017 (27. ročník) – celostátní soutěžní přehlídka prací žáků
a studentů SŠ a VOŠ s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
Š (12/2016 – 1/2017), Ú (3 – 4/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Ivana Hýblová, VOŠTŘ a SUŠTŘ, U Půjčovny 9, 110 00 Praha 1, tel. 224 213 538, mob. 602 221 932, e-mail: reditelka.sustr@seznam.cz, www.textilniskola.cz

1.2.3. Soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

B 34) Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva (53. ročník) – sportovní soutěž škol pro sluchově postižené žactvo, 4 disciplíny: lehká atletika, plavání, futsal, basketbal ZŠ: Ú (13. – 16. 6. 2017)
Kontaktní adresa: Lukáš Hošek, Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 530/27, Praha 2, tel. 224 942 153, mob. 737 659 694, e-mail: skola.jecna27@upcmail.cz, www.jecna27.cz

B 35) Podzimní přebory v minikopané a vybíjené (19. ročník) – chlapci (minikopaná), kategorie dívky (vybíjená)
dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy – Ú (22. – 23. 9. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Václav Konopiský, DDŠ Hamr na Jezeře, Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeře, tel. 487 851 808, mob. 776 580 919, e-mail: konopisky@seznam.cz, www.volny.cz/dvu_hamr

        B 36) Letní olympiáda dívek DDŠ a VÚ (44. ročník) – čtyřdenní soutěž v atletických

disciplínách, plavání, stolním tenisu, volejbalu a přírodním kros závodu
3 kategorie: žákyně, starší a mladší dorostenky
Ú (4. – 7. 6. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Klaška, Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk, Vyhlídka 1, Šumperk 787 01, tel. 583 284 010, mob. 602 521 109, e-mail: reditel@dds-spk.cz

B 37) 45. letní olympiáda výchovných ústavů (45. ročník) – kategorie dorostenci, disciplíny lehká atletika (běh, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, štafeta, trojskok), plavání, stolní tenis, míčové kolektivní hry (nohejbal, volejbal, malá kopaná)
Ú (21. – 25. 5. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Pavel Tokař, Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Divadelní 881/12, 741 11 Nový Jičín, tel. 556 764 933, mob. 731 154 752, e-mail: tokarpavel@email.cz

B 38) Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže (36. ročník) – 4 disciplíny (atletika – dívky, chlapci; volejbal – dívky; malá kopaná – chlapci; stolní tenis – smíšená družstva)
SŠ pro sluchově postižené: Ú (9. – 12. 5. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Eva Doležalová, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, pro sluchově postižené, Holečkova 4, 150 00 Praha 5, tel. 226 299 322, mob. 601 563 256, e-mail: edolle@seznam.cz, www.skolaholeckova.cz

B 39) Festival zájmové umělecké činnosti VÚ a DDŠ v ČR (27. ročník) – kategorie: sólový zpěv, sólový tanec, sólová hra na hudební nástroj, výtvarná prezentace, recitace, sborový zpěv, individuální tanec, skupinový tanec, hudební skupina, malá jevištní forma, beatbox, krátký film Ú (21. – 22. 4. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Radek Vovsík, DDŠ, SVP a ZŠ, Dělnická 320/1, 586 01 Jihlava, tel. 567 303 242, mob. 604 106 420, e-mail: info@ddssjihlava.cz, www.ddssjihlava.cz

B 40) Celostátní sportovní hry zrakově postižené mládeže (22. ročník) – sportovní soutěž zrakově postižených žáků do 17 let kategorie zrakového postižení B1, B2, B3, B4; atletika,
plavání, skok daleký a hod kriketovým míčkem, turnaj v goalballu a showdownu Ú (5/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Kateřina Prachařová, Základní škola Opava, Havlíčkova 1, 746 01 Opava, tel. 553 622 904, mob. 733 677 765, e-mail: katerina.prchalova@zrak.opava.cz, www.zrak.opava.cz

B 41) Přebor DDŠ a VÚ ČR v letním biatlonu – Krkonošský letní biatlon (13. ročník) přebor je určen pro jednotlivce ve třech chlapeckých kategoriích (starší žáci, mladší dorostenci, starší dorostenci), štafetový závod je určen pro tříčlenná družstva bez rozdílu kategorií
Ú (10/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Gabriela Pohořalá, DDŠ, ZŠ a ŠJ Vrchlabí, Al. Jiráska 617, 543 01 Vrchlabí, tel. 499 421 173, mob. 724 994 003, e-mail: dds.vrchlabi@tiscali.cz, www.ddsvrchlabi.estranky.cz

B 42) Zimní olympiáda dětských domovů se školou a výchovných ústavů (44. ročník) – 6 kategorií dle věku (starší žáci a žákyně, mladší dorostenci a dorostenky, starší dorostenci a dorostenky), disciplíny severské lyžování a biatlon
Ú (20. 2. – 23. 2. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. David Valter, Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Havlíčkova 547, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel. 571 489 406, mob. 605 265 191, e-mail: etoped@ddsbph.cz, www.ddbystrice.cz

B 43) 45. letní olympiáda chlapců dětských domovů se školou (45. ročník) – soutěž pro 7 členná družstva chlapců ve věkových kategoriích – starší žáci (2002 – 2003), mladší dorostenci (2000 2001), soutěže: lehká atletika, plavání, biatlon, stolní tenis, míčové kolektivní hry, tenis
Ú (28. 5. – 1. 6. 2017)
Kontaktní adresa: Lenka Kábelová, Dětský domov se školou, SVP a ZŠ, Čáslavská 624, 537 01 Chrudim IV., tel. 466 251 799, mob. 602 122 801, e-mail: lenka.kabelova@ddschrudim.cz, www.dds-chrudim.cz/loch2007

1.2.4. Sportovní soutěže

B 44) Volejbal (23. ročník) – 2 kategorie dle věku (IV., V.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (do 21. 4. 2017), K (do 5. 5. 2017), kvalifikace (do 17. 5. 2017), Ú (1. – 2. 6. 2017)
SŠ (V.): O (do 19. 12. 2016), K (do 22. 1. 2017), kvalifikace (do 28. 2. 2017), Ú (17. – 18. 3. 2017)

B 45) Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou (49. ročník) – 2 kategorie dle věku (III., IV.), dívky a chlapci
ZŠ (III., IV.): SLZŠ – O (do 12. 5. 2017), K (26. 5. 2017), Ú (6. 6. 2017)

B 46) CORNY – Středoškolský atletický pohár (34. ročník) – 1 kategorie dle věku (V.) dívky a chlapci
SŠ: O (20. 9. 2016), K (30. 9. 2016 ), Ú (10. – 11. 10. 2016)

B 47) Florbal (18. ročník) 2 kategorie dle věku (III., IV.), dívky a chlapci
ZŠ (III.): O (do 19. 12. 2016), K (do 22. 1. 2017), kvalifikace (do 28. 2. 2017), Ú (17. – 18. 3. 2017), ZŠ (IV.): SLZŠ – O (do 16. 12. 2016), K (do 20. 1. 2017), kvalifikace (do 3. 2. 2017), Ú (22. – 23. 3. 2017)

B 48) Fotbal (23. ročník) – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (28. 4. 2017), K (5. 5. 2017), kvalifikace (17. 5. 2017), Ú (25. – 26. 5. 2017)

B 49) Přespolní běh – běháme s BK Tour (23. ročník) – 2 kategorie dle věku (VI., V.), chlapci a dívky
ZŠ (IV.): O (do 2. 10. 2016), K (do 9. 10. 2016), Ú (22. 10. 2016)
ZŠ/SŠ (VI.): V (do 2. 10. 2016), K (do 9. 10. 2016), Ú (22. 10. 2016)

B 50) Fotbal SŠ Pohár Josefa Masopusta (6. ročník) – 1 kategorie dle věku (V.), chlapci
SŠ (V.): O (do 30. 4. 2017), K (do 16. 5. 2017), kvalifikace (do 31. 5. 2017), Ú (14. – 15. 6. 2017), www.poharjm.cz

B 51) Minifotbal (20. ročník) McDonald’s Cup (I., II.), smíšená družstva O (do 19. 5. 2017), K (do 24. 5. 2017), Ú (30. – 31. 5. 2017)

B 52) Basketbal (23. ročník) – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (do 17. 3. 2017), K (31. 3. 2017), kvalifikace (14. 4. 2017), Ú (26. – 27. 4. 2017)

B 53) Házená (23. ročník) – 2 kategorie dle věku (IV., V.), dívky a chlapci

        ZŠ (IV.): SLZŠ – O (do 3. 2. 2017), K (do 24. 3. 2017), kvalifikace (7. 4. 2017),

Ú (20. – 21. 4. 2017)
SŠ (V.): O (do 19. 12. 2016), K (do 22. 1. 2017), kvalifikace (do 28. 2. 2017), Ú (14. – 15. 6. 2017)

B 54) Plavání (1. ročník) – (I.), 3. ročníky ZŠ, smíšená SLZŠ: O (do 26. 6. 2017), Ú (14. 9. 2017)

B 55) Vybíjená (10. ročník) – dívky a otevřená
ZŠ (II.) – O (do 29. 4. 2017), K (do 27. 5. 2017), Ú (12. – 14. 6. 2017)

Kontaktní adresa u soutěží B 44 až B 55: Mgr. Petr Jansa, Asociace školních sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 242 454 723, e-mail: jansa@assk.cz, www.assk.cz

1.2.5. Ostatní soutěže

B 56) Ekologická olympiáda (22. ročník) – celostátní soutěž středoškoláků v oblasti ekologie, ochrany přírody a životního prostředí (tříčlenná družstva)
SŠ: Š (v dostatečném předstihu před K), K (od 1. 9. 2016 do 14. 5. 2017), Ú (do 25. 6. 2017)
Kontaktní adresa: Luděk Hrnčíř, Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, tel. 222 516 115, mob. 775 724 545, e-mail: ludek.hrncir@csop.cz, www.ekolympiada.cz

B 57) Machři roku 2017 (9. ročník) – celostátní soutěž učňovské mládeže spojená s veřejnou prezentací odborných škol, pro žáky SŠ a OU v oborech: instalatér, strojní mechanik, truhlář, elektrikář
SŠ a OU: Ú (1 – 9/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Nosek, Česká hlava PROJEKT, Konojedská 1575/20, 100 00 Praha 10, tel. 725 594 351, mob. 702 075 916, e-mail: nosek@ceskahlava.cz, http://www.ceskahlava.cz/cz/machri-roku

B 58) Zlatý list (45. ročník) – soutěž dětských kolektivů ve znalostech přírody a základů ekologie (ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, neživé složky ekosystému) – 2 kategorie pro žáky ZŠ do 15 let (mladší do 6. třídy ZŠ včetně, starší 7. – 9. třída ZŠ) + doplňková kategorie nejmladší 1. – 3. třída
ZŠ: Š (v dostatečném předstihu před K), K (od 10. 4. do 21. 5. 2017), Ú (12. – 17. 6. 2017)
Kontaktní adresa: Luděk Hrnčíř, Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, tel. 222 516 115, mob. 775 724 545, e-mail: ludek.hrncir@csop.cz, www.zlatylist.cz

B 59) Učeň instalatér 2017 (20. ročník) – soutěž odborných dovedností žáků 3. ročníků SOU v oboru instalatér – jednotlivců i družstev
SOU: Š (9. 1. – 10. 2. 2017), K (13. 2. – 10. 3. 2017), ÚM (4. 4. – 7. 4. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Andrzej Bartoš, Střední škola polytechnická Brno, Jílová 164/36g, 639 00 Brno, tel. 543 424 512, mob. 777 995 522, e-mail: bartos@jilova.cz, www.jilova.cz, www.cechtop.cz, www.ceskerucicky.org

B 60) CEMACH (6. ročník) – kreativní soutěž v poznávání moderního Izraele, 4 disciplíny: literární, výtvarná, výtvarná pro ZŠ, internetová, věková hranice od 15 do 21 let, ZŠ, SŠ, G,
SPŠ, SPgŠ, VOŠ
Ú (1. 9. 2016 – 15. 4. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Andrej Čírtek, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1, tel. 224 032 161, e-mail: sarka.stegbauerova@ciok.cz, www.cemach.cz.

B 61) Prezentiáda 2017 (8. ročník) – týmová soutěž pro studenty základních a středních škol v prezentačních schopnostech SŠ a ZŠ: (2 – 4/2017)

Kontaktní adresa: Josef Šíp, Student Cyber Games, Křenová 89/19, 602 00 Brno, tel. 777 817 513, e-mail: sip@sgc.cz, www.prezentiada.cz

B 62) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání pokrývač (20. ročník)
– soutěž pro žáky oboru 36-69-H/01, dvoučlenná družstva SOŠ, SOU, OU: Š (12/2016), R (2/2017), ÚM (4/2017)

B 63) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání klempíř (11. ročník)
– soutěž pro žáky oboru 36-55-H/01, dvoučlenná družstva SOŠ, SOU, OU: Š (12/2016), R (2/2017), ÚM (4/2017)

B 64) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání tesař (15. ročník)
soutěž pro žáky oboru 36-64-H/01, dvoučlenná družstva SOŠ, SOU, OU: Š (12/2016), R (2/2017), ÚM (4/2017)

B 65) České ručičky 2017 (9. ročník) slavnostní ocenění vítězů celostátních kol vybraných soutěží v odborných dovednostech žaků ve školním roce 2016/2017
SOŠ, SOU, OU: Ú (6/2017)
Kontaktní adresa u soutěží B 62 – 65: Ing. Ivan Halavín, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, 642 00 Brno, tel. 547 120 663, mob. 732 281 432, e-mail: halavin@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz, www.ceskerucicky.org

B 66) Truhlář Zlaté řemeslo (3. ročník) – soutěž truhlářů
SOŠ: Ú (duben 2017)
Kontaktní adresa: Bc. Jiří Špindler, Střední odborné učiliště Hluboš, Hluboš 178, 262 22 Hluboš, tel: 318 429 924, mobil: 606 788 616, e-mail: jiri.spindler@souhlubos.cz, www.souhlubos.cz

B 67) České hlavičky 2017 (11. ročník) – celostátní soutěž pro začínající vědce a techniky z řad studentů SŠ (5 soutěžních kategorií: Merkur, Genus, Ingenium, Futura, Sanitas) SŠ: Ú (1 – 12/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Nosek, Česká hlava PROJEKT, Konojedská 1575/20, 100 00 Praha 10, tel. 725 594 351, mob. 702 075 916, e-mail: nosek@ceskahlava.cz, http://www.ceskahlava.cz/cz/machri-roku

B 68) Eurorebus (22. ročník) vědomostní soutěž pro jednotlivce a školní třídy, 3 kategorie:
11 – 12 let, 13 – 14 let, 15 – 19 let
všechny kategorie: internetová kola (9/2016 – 5/2017), K (4 – 5/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Daniel Kozák, Terra–klub, o.p.s., Soběslavská 34, 130 00 Praha 3, tel. 221 511 440, mob. 777 335 126, e-mail: terra@terra-klub.cz, www.eurorebus.cz

B 69) Region 2017 (7. ročník) – celostátní soutěž v odborných znalostech a dovednostech v oblasti cestovního ruchu, kategorie: týmy a jednotlivci
SŠ: Ú (1/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Ivana Lisnerová, SOŠ obchodu, užitého umění a designu v Plzni,
Nerudova 33, 301 00 Plzeň, tel. 377 183 629, mob. 604 206 914, e-mail: lisnerovai@nerudovka.cz, www.nerudovka.cz

B 70) Video pohlednice z mého města a písničky (16. ročník) – soutěž v anglickém jazyce, dvě části: Sing a song (5 kategorií – pro MŠ a 1. stupeň ZŠ), Video pohlednice z mého města (4 kategorie – pro 1. a 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky osmiletých gymnázií) uzávěrka (do 31. 3. 2017)

Kontaktní adresa: Mgr. Norbert Tlustý, ZŠ Mládí 135, 155 00 Praha 5, tel. 235 515 464, mob. 775 999 531, e-mail: tlusty@zsmladi.cz, www.dis.cz/videopohlednice

B 71) Soutěž vědeckých a technických projektů EXPO SCIENCE AMAVET (24. ročník)

– soutěž projektů zpracovaných pomocí vědeckých postupů a metod SŠ: Ú (4/2017) Praha
Kontaktní adresa: Ing. Stanislav Medřický, CSc., Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s., Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4 – Chodov, tel. 266 710 246, mob. 602 408 418, e-mail: amavet@amavet.cz, www.amavet.cz

B 72) JA studentská firma roku (22. ročník) – soutěž o nejúspěšnější studentskou firmu SŠ a VOŠ: (4/2017)
Kontaktní adresa: Markéta Javorská, Junior Achievement, o.p.s., Jindřišská 20, P.O.Box 571, 110 00 Praha 1, tel. 602 290 761, e-mail: marketa@jaczech.cz, www.jafirma.cz

B 73) Vzdělání a řemeslo 2017 (22. ročník) soutěž pro žáky SŠ, 15 soutěží SŠ/SOU/ZŠ: Ú 10/2017
Kontaktní adresa: Bc. Pavla Vaňková, Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523, 370 21 České Budějovice, tel. 387 714 202, mob. 602 518 997, e-mail: vankova@vcb.cz, www.vcb.cz

B 74) Náš svět (44. ročník) – soutěž dětského literárního projevu, 3 věkové kategorie a kategorie kolektivů
ZŠ: korespondenční soutěž (příspěvky jednotlivců i kolektivů do 13. 3. 2017 zaslat do NIDV) Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.nidv.cz, www.talentovani.cz

B 75) Debate League XXI. (22. ročník) – soutěž v debatování v anglickém jazyce Ú (10/2016 – 5/2017)
Kontaktní adresa: Bc. Václav Soukup, Příběnická 978/10, 130 00 Praha 3, tel. 725 992 360, e-mail: prezident@debatovani.cz, www.debatovani.cz

B 76) Logická olympiáda 2016 (9. ročník) – kategorie (MŠ: předškoláci, A1: 1. třída ZŠ, A:
2. – 5. třída ZŠ, B: 6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, C: žáci SŠ)
Š: A (1. – 7. 10. 2016), B (8. – 14. 10. 2016), C (15. – 21. 10. 2016),
MŠ, A1 (22. – 28. 10. 2016)
K (3. 11. 2016), Ú (27. 11. 2016)
Kontaktní adresa: Ing. Zuzana Poláková, Mensa ČR, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6
– Řepy, tel. 721 216 108, e-mail: zuzana.polakova@mensa.cz, www.logickaolympiada.cz

B 77) AHOL CUP 2017 (19. ročník) – ústřední kolo s mezinárodní účastí, soutěž čtyřčlenných družstev žáků SŠ v gastronomických dovednostech a znalostech SŠ: Ú (8. 2. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Miriam Lacinová, AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel. 597 578 857, mob. 773 977 036, e-mail: miriam.lacinova@ahol.cz, www.ahol.cz

B 78) Gastro Mánes (11. ročník) – soutěž dvoučlenných družstev žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kuchařských dovednostech, 1. – 3. ročník, (15 – 19 let) SŠ-OU: Ú (12. 4. 2017)

B 79) Sladké opojení (12. ročník) – soutěž žáků učebního oboru Potravinářská výroba 29-51-E/01(cukrářské práce), dvoučlenná družstva 1. – 3. ročníků SŠ/OU (15 – 19 let) Ú (11. 5. 2017)
Kontaktní adresa u soutěží B 78 a B 79: Mgr. Svatava Mlčochová, SŠ hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 589, mob. 605 784 647, e-mail: svatava.mlcochova@hskm.cz, www.hskm.cz

B 80) Soutěž dovedností mladých grafiků (12. ročník) – soutěž dovedností mladých grafiků pro obory: 34-53-L/01 reprodukční grafik pro média, 34-53-H/01 reprodukční grafik,
34-41-M/01 polygrafie; soutěž dvoučlenných družstev
SŠ: (2 – 4/2017), Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Dita Chlupová, SŠ polygrafická Olomouc, Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc, tel. 585 759 011, mob. 777 074 056, e-mail: skola@polygraficka.cz, www.soutezgrafiku.cz

B 81) Enersol (13. ročník) – soutěž žákovských projektů ve spolupráci s odborníky na šetrné
technologie v energetice, dopravě a výstavbě inteligentních domů SŠ: (3/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jiří Herodes, kancelář projektu Enersol, Ludslavice 133, 768 52 Míškovice, tel. 573 330 328, mob. 604 826 425, e-mail: j.herodes@tiscali.cz, www.enersolis.cz

B 82) Dopravní soutěž mladých cyklistů (38. ročník) – soutěž zaměřená na bezpečnost v dopravě, 2 kategorie (10 – 12 let a 13 – 16 let)
Š (10/2016 – 4/2017), O (4 – 5/2017), K (5 – 6/2017), ÚM (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Judita Stuchlíková, Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, tel. 225 131 106, mob. 772 002 913, e-mail: judita.stuchlikova@mdcr.cz, www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-soutez-mladych-cyklistu

B 83) Autodesk Academia Design (23. ročník) – soutěž pro žáky 2. – 4. ročníků SŠ technických a stavebních oborů používajících digitální technologie Autodesku
Ú (3/2017, VOŠ a SPŠ Šumperk)
Kontaktní adresa: Ing. Martin Tomášek, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk, tel. 583 326 223, mob. 775 364 826, e-mail: tomasek@vsps-su.cz, www.c-agency.cz/autodesk-academia/autodesk-academiadesign

B 84) Talenty pro firmy (2. ročník) – odborná soutěž na podporu technického vzdělávání ZŠ, SŠ: Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Ing Martin Frélich, Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, tel. 266 721 550, mob. 739 341 798, e-mail: frelich@komora.cz, www.komora.cz/pro-podnikani/vzdelavani/talenty/popis

        2. Soutěže typu C – další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru

2.1.1. Umělecké soutěže

C 1) Virtuosi per musica di pianoforte (50. ročník) – mezinárodní klavírní soutěž do 16 let
– 4 věkové kategorie (do 9 let, 10 a 11 let, 12 a 13 let, 14 a 15 let)
ZUŠ, konzervatoře: 1. kolo (11/2016), 2. kolo (11/2016)
Kontaktní adresa: Bc. Marek Korbélyi, ZUŠ Evy Randové, W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 211 914, mob. 770 067 704, e-mail: korbelyi@zuserandove.cz, www.virtuosiipc.com

C 2) Máš umělecké střevo? 2017 (8. ročník) – soutěž pro studenty SŠ a G v oblasti umělecké tvorby na dané téma
SŠ a G: (9/2016 – 6/2017)
Kontaktní adresa: MgA. Bohdana Kolenová, Společnost Jindřicha Chalupeckého, o.s.,
Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7, tel. 606 937 057, e-mail: mus.soutez@gmail.com, www.umeleckestrevo.cz

C 3) Karlovarský skřivánek 2016 (22. ročník) – soutěž v sólovém zpěvu, 5 kategorií dle věku a studia (6 – 15 let)
Š (do 22. 12. 2016 formou soutěže nebo nominace), K (do 17. 2. 2017), Ú (20. – 22. 3. 2017,
Karlovy Vary)
Kontaktní adresa: Mgr. Miroslava Lendělová, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, 360 05 Karlovy Vary, tel. 353 447 020, mob. 777 105 633, e-mail: miroslavalendelova@seznam.cz, www.karlovarskyskrivanek.cz/

C 4) Příroda objektivem (6. ročník) – digitální fotografická soutěž jednotlivců zaměřená na přírodu ČR, 3 kategorie: A do 13 let, B 14 – 18 let, C nad 18 let
Š (minimálně 14 dní před kolem Ú), Ú (15. 3., 15. 6., 15. 9., 15. 10.)
Kontaktní adresa: Ing. Michal Kulík, Mladí ochránci přírody, Dittrichova 9, 120 00 Praha 2, tel. 224 912 466, mob. 606 354 954, e-mail: CDM@emop.cz, www.ekosouteze.cz

C 5) Výtvarná soutěž ČZS (24. ročník) – výtvarná soutěž pro děti, 5 kategorií: mateřské školy, 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy, speciální školy a umělecké školy; soutěž jednotlivců i skupin
Ú (příjem děl do 2/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Vlasta Ambrožová, Komise pro práci s mládeží ČZS, Rokycanova 318/15, 130 00 Praha 3, tel. 222 782 710, mob. 731 616 535, vlasta.ambr@seznam.cz, www.zahradkari.cz/mladez/vytvarna_soutez

C 6) Písňová soutěž Bohuslava Martinů (15. ročník) – soutěž pro studenty, kteří studují zpěv, kategorie dle věku ZUŠ, konzervatoře, 10 – 20 let
(20. 10. – 22. 10. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jaroslav Mrázek, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola, Komenského náměstí 400/9, 130 00 Praha 3, tel. 221 434 711, mob. 732 557 781, e-mail: pisnovasoutezBM@seznam.cz, www.pisnovasoutezbm.cz
C 7) XV. ročník výtvarné přehlídky a soutěže pro předškolní děti „ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ“ 2017 (15. ročník) – účastnit se mohou děti předškolního věku v kategoriích: děti dvouleté, tříleté, čtyřleté, pětileté, šestileté, skupinová práce a oceněni za výtvarnou úroveň, maximální formát, technika ani počet prací není omezen
Zaslání prací (25. 2. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Eva Hrubá, MŠ, Albertova 767, 500 02 Hradec Králové, tel. 495 538 297, mob. 725 779 996, e-mail: msalbertova@volny.cz, www.mskampanova.afw.net/soutez_2016.php

2.1.2. Ostatní soutěže

C 8) MČR v deskových hrách (9. ročník) – soutěž s tematikou přírodních věd (zeměpis, geografie, dějepis, matematika), 3 kategorie dle věku účastníků (do 12 let, do 16 let, nad 16 let)
O (4 – 9/2016), K (říjen – 23. 11. 2016), Ú (26. 11. 2016)
Kontaktní adresa: Mgr. Jan Vodička, Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6, tel. 728 213 180, e-mail: mcr-hry@seznam.cz, www.mcr-hry.cz

C 9) Gastro Kroměříž Tescoma Cup 2017 (6. ročník) – gastronomická soutěž v 6 kategoriích: kuchař junior (do 19 let), kuchař senior (nad 19 let), cukrář junior (do 19 let), cukrář senior (nad 19 let), barista, sommelier

Ú (16. – 17. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Eva Kočířová, SŠ hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 00 Kroměříž, tel. 573 504 603, mob. 732 781 831, e-mail: eva.kocirova@hskm.cz, www.hskm.cz

C 10) HARMONIE 2016 (15. ročník) – soutěž pro kadeřníky a kosmetičky, určená studentům SŠ daných oborů, 5 kategorií: účesová tvorba – dámská (živý model), účesová tvorba – pánská, fantazijní líčení v dekorativní kosmetice, nail-art 2D Ú (10/2016)
Kontaktní adresa: Bc. Vladimíra Novotná, SŠ Brno, Charbulova, p. o., Charbulova 106,
618 00 Brno, tel. 602 289 226, e-mail: vl.novotna@ssposbrno.cz, www.akakos.cz

C 11) pIšQworky 2016 (9. ročník) – soutěž v logické hře piškvorky
ZŠ, SŠ a VG: Š, O, K, Ú (9 – 11/2016)
Kontaktní osoba: Josef Šíp, Student Cyber Games, Křenová 89/19, 602 00 Brno, tel. 777 817 513, e-mail: sip@scg.cz, www.pisqworky.cz

C 12) Jezdecké závody „Pohár města Kroměříže“ (20. ročník) – parkurové jezdecké závody
Ú (18. 6. 2016)
Kontaktní adresa: Bc. Blanka Zavadilová, SŠHS Kroměříž, Na Lindovce 1463,767 01 Kroměříž, tel. 573 504 520, mob. 725 126 045, e-mail: blanka.zavadilova@hskm.cz, www.hskm.cz

C 13) Kroměřížská juniorská koktejlová soutěž (18. ročník) – dovednostní soutěž pro jednotlivce se zaměřením na nápojovou gastronomii, 3 kategorie (Junior Cocktail Competition, Junior Mistr Kávy, Junior Teatender Competition) Ú (8. 2. 2017)

Kontaktní adresa: Mgr. Ivana Hašová, SŠ hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 511, mob. 604 531 029, e-mail: ivana.hasova@hskm.cz, www.hskm.cz

C 14) Kopidlenský kvítek (23. ročník) – pro žáky zahradnických škol a učilišť v odborných zahradnických znalostech a dovednostech
Ú (5. – 6. 10. 2016, Kopidlno)
Kontaktní adresa: Bc. Hana Hladíková, Střední škola zahradnická, Kopidlno, nám. Hilmarova 1, 597 32 Kopidlno, tel. 493 552 121, mob. 605 003 899, e-mail: hladikova@zahradnicka-skola-kopidlno.cz, www. zahradnicka-škola-kopidlno.cz

C 15) Zlatá udice (46. ročník) – celonárodní prakticko-vědomostní soutěž, která seznamuje děti a mládež s ochranou přírody, 3 kategorie (žáci, žákyně, junioři)
O (4 – 5/2017), K (5 – 6/2017), Ú (24. – 26. 6. 2017, Moravskoslezský kraj)
Kontaktní adresa: Bc. Petra Hnízdilová, Český rybářský svaz, Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10 – Vinohrady, tel. 274 811 751-3, mob. 720 163 092, e-mail: hnizdilova@rybsvaz.cz, www.rybsvaz.cz

        C 16) Prodavač 2017 (12. ročník) – soutěž žáků odborných škol pro obor 66-51-H/01

Prodavač (1. až 3. roč.) – v teoretických znalostech a praktických dovednostech SŠ, SOU – Ú (6. 4. 2017)
Kontaktní adresa: RNDr. Mgr. Dušan Erban, Střední škola obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 316 982, mob. 773 786 252, e-mail: erban@obchodniskola.cz, www.obchodniskola.cz

C 17) Kalibr CUP 2016 (17. ročník) soutěž odborných dovedností středních škol pro obory kosmetička a kadeřník – kadeřnice, 4 kategorie: účesová tvorba, make-up, body-art a nail-art,
SŠ, SOU: Š (do 31. 12. 2016), Ú (9. 2. 2017), ÚM (11. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Bc. Milan Lédl, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun, tel. 465 321 079, mob. 737 769 438, e-mail: ledl@spslan.cz, www.spslan.cz/index.php/souteze, www.kalibrcup.cz

        C 18) Bible a my (24. ročník) – vědomostní soutěž jednotlivců, 4 kategorie dle ročníku:

I. 4. – 5. roč. ZŠ; II. 6. – 7. roč. ZŠ; III. 8. – 9. roč. ZŠ; IV. SŠ)
ZŠ, SŠ: Š (do 31. 10. 2016), O (do 30. 11. 2016), Ú (24. 3. 2017, Kroměříž)
Kontaktní adresa: Mgr. Petr Tomeček, Základní škola M. Kudeříkové, Příční 1365, 696 62 Strážnice, tel. 518 334 546, mob. 731 495 847, e-mail: petr.tomecek@zsmkstr.cz, www.bibleamy.cz

C 19) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání čalouník (6. ročník)
soutěž pro žáky oboru 33-59-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š, Ú (11/2016)

C 20) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání kominík (6. ročník)
– soutěž pro žáky oboru 36-56-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š (2/2017), ÚM (4/2017)
Kontaktní adresa u soutěží C 19 a C20 Ing. Ivan Halavín, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, 642 00 Brno, tel. 547 120 663, mob. 732 281 432, e-mail: halavin@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz

C 21) Mladý programátor 2017 (6. ročník) – soutěž v programování pro 1 – 3 členná družstva (od 6 do 18 let), 3 věkové kategorie: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ: Š (1 – 3/2017), K (4/2017), Ú (5/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Zuzana Kocíková, TIB, občanské sdružení, FZŠ Trávníčkova 1744, 155 00 Praha 5, mob. 603 195 233, e-mail: zuzana.kocikova@tib.cz, tib@tib.cz, www.soutez.tib.cz

C 22) Souboj čtenářů (8. ročník) – soutěž ve znalosti obsahu knih pro kolektivy, 6. třídy ZŠ a víceletá gymnázia – 12 let
Postupové online kolo (4/2017), finále (5/2017)
Kontaktní adresa: PhDr. Dana Kalinová, Svět knihy s.r.o., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha, tel. 224 498 464, mob. 606 174 445, e-mail: kalinova@svetknihy.cz, info@rostemesknihou.cz, www.rostemesknihou.cz

C 23) Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana EU (2. ročník) – soutěž pro žáky ZŠ a SŠ v teoretických znalostech a praktických zkušenostech v oblasti civilní obrany a požární ochrany
Š (12. 9. – 20. 12. 2016), O (9. 1. - 17. 2. 2017), Ú (27. 4. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jan Kořínek, Finanční gramotnost, o.p.s. Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2, mob. 608 328 398, e-mail: korinekj@finančnigramotnost.eu, www.tutaviavitae.cz

C 24) Debatní liga XXII. (22. ročník) – celostátní soutěž v debatování
SŠ: Ú (kvalifikační kola) 10/2016 – 5/2017
Kontaktní adresa: Bc. Václav Soukup, Příběnická 10, 130 00 Praha 3, tel. 725 992 360, prezident@debatovani.cz, www.debatovani.cz

C 25) Literary Award for Young Writers (10. ročník) – literární soutěž pro mladé autory píšící v anglickém jazyce, čtyři věkové kategorie (do 12 let, 13 15 let, 16 17 let a 18 19 let).
Vyhlášení tématu (6/2016), příjem soutěžních povídek (31. 10. 2016), výsledky (1/2017).
Kontaktní adresa: Jitka Švecová, Studio ITAKA, Korunní 35, 120 00 Praha 2, tel. 603 417 550, e-mail: jitka.svecova@literaryaward.cz, www.literaryaward.cz

C 26) Mladý zahrádkář (30. ročník) vědomostní soutěž pro mládež se zájmem o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny, 2 kategorie: mladší žáci (1. – 5. třídy ZŠ) a starší žáci (6. – 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky VG)
Š (do 3/2017), O (do 4/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Vlasta Ambrožová, Komise pro práci s mládeží ČZS, Rokycanova 318/15, 130 00 Praha 3, tel. 222 782 710, mob. 731 616 535, vlasta.ambr@seznam.cz, www.zahradkari.cz

C 27) Floristická soutěž ČZS (6. ročník) – soutěž ve floristice pro mládež ve věku 12–18 let, 2 kategorie: ZŠ a SŠ
O (do 4/2017), K (do 6/2017), Ú (7/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Vlasta Ambrožová, Komise pro práci s mládeží ČZS, Rokycanova
318/15, 130 00 Praha 3, tel. 222 782 710, mob. 731 616 535, e-mail: vlasta.ambr@seznam.cz, www.zahradkari.cz

C 28) Soutěž v ošetřovatelství (3. ročník) – celostátní soutěž pro zdravotnické školy, studijní obor zdravotnický asistent, SŠ Ú (3/2017)

C 29) První pomoc pro obor bezpečnostně právní činnost (3. ročník) – soutěž v poskytování první pomoci
SŠ: Ú (3 4/2017)
Kontaktní adresa u soutěží C 28 a C 29: PhDr. Ivanka Kohoutová, PhD., Střední
zdravotnická škola, Ruská 2200/91, 100 00 Praha 10, tel. 246 090 804-5, e-mail: kohoutova@szs-ruska.cz, www.szs-ruska.cz

        C 30) Veletrh fiktivních firem (3. ročník) – soutěž při příležitosti celostátní výstavy

Vzdělání a řemeslo, dvě kategorie: Soutěž o nejlepší firmu, Soutěž o nejlepší prezentaci
Termín výstavy (23. 11. – 24. 11. 2016), České Budějovice
Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Benýšková, Střední škola obchodní, Husova 9, 370 21 České
Budějovice, tel.
387 023 711-12, mob. 602 595 464, e-mail: benyskova@sso.cz, www.sso.cz

C 31) Národní srovnávací zkoušky (5. ročník) – soutěž určena pro jednotlivce, kteří musí prokázat své znalosti v matematice, základech společenských věd nebo přírodních vědách (dle vlastní volby) a současně studijní dovednosti (předpoklady); prosinec 2016 až červen 2017
– konkrétní termíny uvedeny od 1. září na webu organizátora soutěže
K (do 31. 5. 2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Matyáš Bautz, SCIO, s.r.o., Pobřežní 34, 186 00 Praha 8, tel. 234 705 581, mob. 604 823 191, e-mail: mbautz@scio.cz, www.scio.cz/soutez

        C 32) Zlatý pohár Linde (21. ročník) – soutěž ve svařování pro žáky středních škol

– 4 metody svařování
SŠ: Ú (10. - 12. 4. 2017, Frýdek-Místek)
Kontaktní adresa: Ing. Pavel Řezníček, Střední odborná škola Frýdek-Místek, Lískovecká
2089, 738 01 Frýdek-Místech, tel. 555 530 627, mob. 734 780 349, e-mail:reznicek@sosfm.cz
, www.sosfm.cz
C 33) Programování hradlových polí ve VHDL (8. ročník) – soutěž pro žáky středních škol SŠ: Ú (6/2017)
Kontaktní údaje: Ing. Jiří Král, Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel. 571 752 319, mob. 737 434 689, e-mail: jiri.kral@roznovskastredni.cz, www.roznovskastredni.cz

C 34) PHOTOBASE (12. ročník) – soutěž v digitální fotografii pro 2. stupeň žáků ZŠ, SŠ ZŠ, SŠ – Ú (11/2016 – 3/2017)
Kontaktní adresa: RNDr. Jana Hrkalová, Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520, 150 00 Praha 5, tel. 257 911 680, mob. 606 730 970, e-mail: jana.hrkalova@gop.cz, www.photobase.cz

C 35) Lidice pro 21. století (12. ročník) – vědomostní dvoukolová soutěž probíhá elektronickou formou první kolo (2/2017), druhé kolo (4/2017)
Kontaktní adresa: Bc. Lucie Chvapilová, Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel. 312 253 702, mob. 739 562 267, e-mail: chvapilova@lidice-memorial.cz, www.lidice21.cz

C 36) Rozpočti si to! (4. ročník) – soutěž pro žáka ZŠ a SŠ ve finanční gramotnosti on-line formou
ZŠ, SŠ: kola (1. 10. 2016 – 31. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Kateřina Lichtenberková, yourchance o.p.s., Washintonova 25,
110 00 Praha 1, tel. 603 284 505, e-mail: katka@yourchance.cz, www.finncnigramotnostdoskol.cz

C 37) Spotřeba pro život (9. ročník) – celostátní soutěž v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, tříčlenná redakční rada,
SOŠ, SOU: (1 – 6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Lukáš Zelený, dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 – Vršovice, tel. 241 404 922, mob. 734 710 617, e-mail: zeleny@dtest.cz, www.spotrebaprozivot.cz

        C 38) Fashion Games (13. ročník) – přehlídka soutěžního charakteru autorských kolekcí

žáků a studentů SOU, SOŠ a VOŠ zaměřených na návrh a tvorbu oděvu Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jitka Pňovská, VOŠON a SPŠO, Jablonského 3/333, 170 00 Praha 7, tel. 266 710 944, mob. 739 414 328, e-mail: jitka.pnovska@vosonspso.cz, www.fashiongames.cz

C 39) Matfyz FEAT (5. ročník) – soutěž v přípravě a realizaci fyzikálních experimentů; vypracování návrhů projektů žáků ZŠ a SŠ a výběr do finále 6/2017, finále 11/2017
Kontaktní adresa: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D., Kabinet výuky obecné fyziky MFF UK, Ke
Karlovu 3, 121 16 Praha 2, tel. 951 551 453, mob. 776 740 796, e-mail:
tomas.kekule@email.cz, http://matfyzfeat.mff.cuni.cz/

C 40) ”Ve zdravém těle zdravý duch” (2. ročník) soutěž pro žáky SŠ 1. – 4. ročníku studijního oboru bezpečnostně právní činnost, testovací a prezentační část Ú (3/2017)
Kontaktní adresa: PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., Střední zdravotnická škola, Ruská 2200/91, Praha 10, tel. 246 090 804-5, e-mail: kohoutova@szs-ruska.cz, www.szs-ruska.cz

C 41) JUNIOR (18. ročník) – celostátní soutěž pro žáky 2. a 3. ročníku oboru kadeřník a krejčí
Ú (3 – 4/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Libuše Pivničková, SOŠ Litvínov-Hamr, Mládežnická 236, 435 42 Litvínov – Hamr, tel. 476 753 436, mob. 775 067 055, pivnickova@skolaham.cz

C 42) Vítejte u nás (8. ročník) – vědomostní a prezentační soutěž dvoučlenných družstev žáků SŠ zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Benýšková, SŠ obchodní, Husova 9, 370 21 České Budějovice, tel. 387 023 711-12, mob. 602 595 464, e-mail: benyskova@sso.cz

C 43) Zlatý masér (2. ročník) – celostátní soutěž žáků středních škol v odborných masérských dovednostech ve dvou kategoriích – Sportovní masáž (soutěž jednotlivců) a Havajská masáž (soutěž 3 členných družstev)
SŠ: Ú (20. 10. 2016)
Kontaktní adresa: Ing. Drahomíra Witoszová, Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., Petrovice u Karviné 570, 735 72 Petrovice u Karviné, tel. 595 391 021, mob. 603 731 978, e-mail: dakol-karvina.cz, www.dakol-karvina.cz

C 44) Olympiáda mladých chovatelů (48. ročník) – vědomostní soutěž pro jednotlivé mladé chovatele v různých chovatelských odbornostech, 2 věkové kategorie: do 14 let a od 15 do 18 let

O (do 17. 5. 2017), Ú (8/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Daniela Hořejšová, Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha
8, tel. 284 683 437, mob. 734 621 754, e-mail: mladez@cschdz.eu, www.cschdz.eu

C 45) Zlaté slunce 2017 (14. ročník) – celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby ZŠ, SŠ: Z (3, 4/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jaroslav Cinkl, Mgr. Miroslav Tuščák, Základní škola Blansko, Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko, tel. 516 415 651, mob. 739 308 315, e-mail: cinkl@erbenova.cz, www.filmdat.cz

C 46) Celostátní školní online liga v matematické hře Abaku (4. ročník) – online soutěž v početní hře Abaku
ZŠ (10/2016 – 6/2017) finále (6/2017)
SŠ (10/2016 – 4/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Vladimír Tesař, Abaku liga s.r.o., Emauzy, Vyšehradská 320/49,
128 00 Praha 2 – Nové Město, tel. 595 136 948, mob. 776 487 642, e-mail: tesar@vcelicka.cz, http://liga.abaku.cz/Home.aspx

C 47) Animág Kroměříž (2. ročník) – soutěž neprofesionální animované tvorby žáků ve věku
6 – 19 let, 3 kategorie (6 – 11 let, 11 – 15 let, 15 – 19 let)
Ú (5 – 6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Vítkova, Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. maje 221, 767 01 Kroměříž, tel. 573 337 902, mob. 605 292 721, e-mail: j.vitkova@ped-km.cz, www.ped-km.cz

C 48) Best In English (7. ročník) – mezinárodní online soutěž v anglickém jazyce pro střední školy a gymnázia, věk 15 – 19 let
ŠŠ, G: Ú (11/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jindřich Josífek, Institut rozvoje kompetencí, z.u., Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, tel. 211 221 501, mob. 776 367 740, e-mail: jindrich.josifek@inroko.org, www.teachers.bestinenglish.org

C 49) IQRF Wireless Challenge (3. ročník) – soutěž ve vytváření aplikací zaměřených na inovativní využiti bezdrátové technologie IQRF, kategorie Student (SŠ, VŠ) a Developer
(veřejnost)
práce na aplikaci (11/2016 – 4/2017), finále (5 – 6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Ivona Spurná, IQRF Alliance s.r.o., Průmyslová 1275, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, mob. 777 775 735, e-mail: smart.school@iqrf.org, www.iqrf.org/contest

C 50) Cvrčovická kopretina (5. ročník) – soutěž ve vazbě a aranžování květin určena pro žáky 1. a 2. ročníků OU a SOU se zaměřením na zahradnické a aranžérské práce v oborech typu E, dvoučlenné týmy
Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Bc. Jiřina Šafářová, Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace,
Cvrčovice 131, 691 23 Cvrčovice, tel. 519 424 829, mob. 732 837 261, e-mail: ou.cvrcovice@bv.orgman.cz, www.oucvrcovice.cz

C 51) Máme rádi přírodu 2017 (23. ročník) – celostátní výtvarná, literární a fotografická soutěž, pět kategorií dle věku účastníků: 1. MŠ, 2. ZŠ (1. – 3. ročník), 3. ZŠ (4. – 6. ročník), 4. ZŠ (7. – 9. ročník), 5. SŠ a VŠ, realizována korespondenční formou, téma: příroda a životní prostředí, výtvarná výchova a fotografie, český jazyk, rozvoj kreativity vypsání soutěže 1. 2. 2017, uzávěrka zasílání prací 1. 5. 2017
Kontaktní adresa: Kateřina Filipová, Hnutí Brontosaurus, Hvězdova 10, 602 00 Brno,
tel. 774 976 407, mob. 728 053 072, e-mail: mrp.brdo@seznam.cz, www.brdo.brontosaurus.cz/mrp

C 52) Psychologická olympiáda (12. ročník) – soutěž pro žáky zdravotnických středních škol – formou eseje a powerpointová prezentace
Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Deylová, Masarykovo gymnázium, Střední zdravotní škola a vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, tel. 575 750 344, mob. 605 122 153, e-mail: szs@mgvsetin.cz, www. mgvsetin.cz

C 53) Dopravní soutěž mladých cyklistů pro sluchově postižené žactvo (12. ročník)
– soutěž zaměřená na bezpečnost v dopravě, 2 kategorie (10 – 12 let a 13 – 16 let)
Š (10/2016 – 4/2017), O (4–5/2017), K (5–6/2017), ÚM (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Judita Stuchlíková, Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, tel. 225 131 106, mob. 772 002 913, e-mail: judita.stuchlikova@mdcr.cz, www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-soutez-mladych-cyklistu

Sportovní soutěže

C 54) Basketbal ISF – dívky a chlapci
SŠ (VI. A) – O (do 15. 11. 2016), K (do 2. 12. 2016), kvalifikace (do 16. 12. 2016), Ú (do 31. 1.2017)

C 55) Fotbal ISF – (VI. A), chlapci, dívky
SŠ (VI. A) – O (do 2. 10. 2016), K (do 16. 10. 2016), kvalifikace (do 23. 10. 2016), Ú (2. – 3. 11. 2016)
Kontaktní adresa u soutěží C 54 až C 55: Mgr. Petr Jansa, Asociace školních sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 242 454 723, e-mail: jansa@assk.cz, www.assk.cz

C 56) Štafetový pohár (3. ročník) – soutěž pro 1. stupeň základních škol v disciplíně štafetový běh na 8 x 100m a 8 x 200m, družstva složena z 16 dětí od 1. do 5. třídy ZŠ: O, K, Ú (4 – 5/2017)
Kontaktní adresa: Bc. Martin Olšan, Český atletický svaz, Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6, tel. 723 067 675, e-mail: molsan@atletika.cz, www.stafetovypohar.cz

Informace o dalších tradičních sportovních soutěžích „typu B a C”, které vyhlásí Asociace školních sportovních klubů ČR, budou zveřejněny v manuálu „Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce 2016/2017”. Ten bude od poloviny srpna 2016 k dispozici na krajských úřadech, městských úřadech větších měst a dále na Okresních a Krajských radách AŠSK ČR.
 
 

Obecná ustanovení:

1. Subjekty a řídící orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí, si vyhrazují právo změnit v přehledu uvedené termíny konání jednotlivých stupňů soutěží, příp. místa konání ústředních kol. Přesné termíny a místa konání budou uvedeny v propozicích a pozvánkách na soutěž, u sportovních soutěží ve výše zmíněné brožuře „Termínový kalendář AŠSK ČR ve školním roce 2016/17” a na webových stránkách www.assk.cz.

2. Věkové kategorie u sportovních soutěží: kategorie I. (první stupeň ZŠ) mladší děti – (ročník narození 2010, 2009, 2008, 2007) kategorie II. (první stupeň ZŠ) starší děti – (ročník narození 2007, 2006, 2005) kategorie III. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – (ročník narození 2005, 2004, 2003) kategorie IV. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – (ročník narození 2003, 2002, 2001, 2000) kategorie V. (střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – (ročník narození

2001, 2000, 1999, 1998, 1997) kategorie VI. A – ročník narození 2001, 2000, 1999 (u postupových soutěží na ISF) kategorie IV. B – ročník narození 2002, 2001, 2000, 1999 (u postupových soutěží na ISF) Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky:

     1. družstvo je složeno z žáků jedné školy,
     2. členové družstva musí odpovídat stupněm školy,
     3. členové družstva musí odpovídat ročníkem narození u vyhlášené soutěže,
     4. žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové kategorii (tento bod neplatí pro kategorii VI.).

Všechny čtyři podmínky musí být splněny zároveň.

3. Legenda:

Š – školní kolo, Z – základní kolo, D – domácí kolo, M – místní kolo, O – okresní kolo, R – regionální (oblastní) kolo, K – krajské kolo, Ú – ústřední kolo
Kola základní a regionální (oblastní) nejsou postupovými koly ve smyslu vyhlášky.
ÚM – závěrečný stupeň soutěže s mezinárodní účastí
(O) – okresní kolo, které se uskuteční podle možností
OK, KK, ÚK, MK – příslušný stupeň soutěže realizovaný „korespondenční formou“ (zaslání úkolů, výrobků apod. na místo a do termínu dle propozic soutěže), tj. bez fyzické účasti soutěžících, zpravidla následuje slavnostní vyhlášení výsledků spojené s koncertem, ukázkami prací apod.
ZŠ – základní škola (příp. odpovídající nižší ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií), SŠ – střední škola, G – gymnázium, SPŠ – střední průmyslová škola, SPgŠ – střední pedagogická škola, VOŠ – vyšší odborná škola, VŠ – vysoká škola, ZUŠ – základní umělecká škola, ISŠ – integrovaná střední škola, HŠ – hotelová škola, SVČ – středisko volného času, NNO – nestátní neziskové organizace, apod. – zkratky škol, příp. školských zařízení a dalších organizací, jimž jsou soutěže či příslušné kategorie, obory soutěží určeny. Za těmito zkratkami jsou uvedena označení kategorií, pokud jsou běžně užívána (např. u Matematické olympiády „P” značí „programování”, Z9, Z8, atd. příslušné kategorie této soutěže). RVJ – rozšířená výuka jazyků

4. Soutěže jsou určeny i žákům příslušných ročníků jiných druhů a typů škol (např. soutěž určená žákům 7. ročníků ZŠ je i pro žáky 2. ročníků osmiletých gymnázií apod.). Podrobnosti budou uvedeny v organizačních pokynech a propozicích k jednotlivým soutěžím či přehlídkám a bulletinech vydávaných subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují

       

5. Finanční prostředky na zabezpečení okresních a krajských kol vybraných soutěží poskytne MŠMT krajským úřadům podle § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tyto orgány veřejné správy pověří organizací těchto akcí právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení ve své působnosti, a to v úzké spolupráci se subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředních kol.