Header Adresa

E-Poradna - Důležité informace

Zde naleznete přehled nejdůležitějších změn, které potřebujete k rychlé orientaci ve Vaší práci. Nejde o pouhý výčet právních změn, ale i o aplikaci právní normy do školní praxe.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze ukázky několika důležitých informací. Některé důležité informace zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

 


 • Vyhláška o evidenci úrazů
 • Organizace školního roku 2010/2011
 • Trestní odpovědnost mladistvých za protiprávní činy
 • Předávání individuálních a agregovaných údajů elektronickou poštou
 • Invalidní důchod a školský zákon
 • Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování
 • Logopedická péče ve školství
 • Republikové normativy pro rok 2010
 • Genderová ročenka školství
 • Vzdělávací obsah přípravných tříd ve školním vzdělávacím programu
 • Vyzvedávání dětí rozvedených rodičů ze škol nebo školských zařízení
 • Pedikulóza (veš dětská)
 • Vyhláška o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek
 • Směrnice o cestovních náhradách
 • Změna ve veřejných zakázkách
 • Nový trestní zákoník a škola
 • Pronájem služebního bytu
 • Výroční zpráva o činnosti školy
 • Nové třídní knihy pro ZŠ
 • Změna přímé vyučovací povinnosti
 • Učebnice a učební texty pro školní rok 2009/2010
 • Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti
 • Hodnocení průřezových témat
 • Odklad povinné školní docházky
 • Termíny jarních prázdnin
 • Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
 • Pracovní náplň uklízeček - prostorové podmínky, vybavení nábytkem a osvětlení škol
 • Výuka dějin 20. století
 • ŠVP pro málotřídní školy
 • Informace k vyplňování vysvědčení
Copyright © 2023, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.