Header Adresa

E-Obchod


Řízení málotřídní školy

Program obsahuje:

1. Dokumenty ředitele školy; zde naleznete návrhy dokumentů, například vnitřní řád školy, organizační zabezpečení školního roku apod.
2. BOZP a hygiena ve škole; obsahuje zákony, vyhlášky a nařízení, které se týkají bezpečnosti a hygieny ve škole
3. Právní normy; program obsahuje nejenom zákonné normy se školskou problematikou (školský zákon, vyhlášku o základním vzdělávání), ale také pokyny a nařízení MŠMT
4. Vzdělávací programy, standardy a učební osnovy; naleznete zde příklad ŠVP, schválené učební osnovy apod.
Typ: Programy
Verze: 1/2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: Základní škola málotřídní
Poznámka: Nový program zdarma, inovace za 230 Kč + DPH
Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).

Řízení mateřské školy

Program obsahuje osm oddílů:

- Vzory dokumentů ředitelky MŠ,
- Platné zákony, vyhlášky a nařízení,
- Hesla, zpracovaná k jednotlivým tématům,
- Základní směrnice školy,
- Slovník,
- Rozhodování ředitelky MŠ,
- Plány práce MŠ,
- Pracovněprávní vztahy v MŠ.

Zaměřeno především na dokumenty podle nového zákoníku práce a pracovního řádu (vnitřní platový předpis, cestovní náhrady, pracovní smlouvy apod.). Hypertextové zpracování, snadná orientace v textu, fulltextové vyhledávání, rejstřík, možnost vkládání poznámek a záložek.
Typ: Programy
Verze: 1/2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: Mateřská škola
Poznámka: Nový program zdarma, inovace za 230 Kč + DPH
Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).

Pracovněprávní vztahy ve škole

Program zpracovává pracovněprávní problematiku ve škole. Naleznete zde např. témata: Pracovní poměr, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Pracovní doba, BOZP, Odměňování, Cestovní náhrady,...

Veškeré dokumenty ve formátu doc.
Typ: Programy
Verze: 1/2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: Základní a střední škola
Poznámka: Nový program zdarma, inovace za 230 Kč + DPH
Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).

202 dokumentů ředitele školy

V programu jsou zpracovány dokumenty podle právních předpisů jako zákoník práce, pracovní řád,... 

Dále v programu naleznete:
- příklady dokumentů (školní řády, hodnocení žáků, správní rozhodnutí ředitele školy),
- dalších 900 dokumentů z oblasti BOZP, kontrolní činnosti, organizace a řízení, plánování a pracovněprávních vztahů ve škole.

Veškeré dokumenty ve formátu doc., docx., xls. nebo xlsx.
Typ: Programy
Verze: 1/2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: Základní a střední škola
Poznámka: Nový program zdarma, inovace za 230 Kč + DPH
Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).

BOZP a hygiena ve škole

Program obsahuje všechny zákony, vyhlášky a nařízení, které se týkají bezpečnosti a hygieny ve škole. Vedle toho zde naleznete i pomocný materiál pro ředitele škol, jako jsou provozní řády kotelen a odborných učeben, poučení žáků a studentů o bezpečnosti apod.

V programu můžete vyhledávat podle jednotlivých zákonů, podle abecedně řazených hesel nebo textovým řetězcem.

Veškeré dokumenty ve formátu doc.
Typ: Programy
Verze: 1/2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: Základní a střední škola
Poznámka: Nový program zdarma, inovace za 230 Kč + DPH
Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).

Plány a vzdělávací programy pro základní vzdělávání

V programu naleznete:

- příklady plánů práce rozdělené tematicky a podle pracovníků (roční plán práce, plán hospitační činnosti, plán ředitele školy, …)
- vlastní hodnocení školy a tvorbu koncepce,
- příklady zpracovaných školních vzdělávacích programů,
- rámcové vzdělávací programy,
- platné učební osnovy a standardy.
Typ: Programy
Verze: 1/2023
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: Základní škola a gymnázia
Poznámka: Nový program zdarma, inovace za 230 Kč + DPH
Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).

Rukověť MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

V programu naleznete:

1. Tematicky zpracovaná hesla – výtahy ze zákonných norem k dané problematice
2. Přehled platných zákonů a vyhlášek v hypertextovém zpracování
3. Dokumenty z praxe

Příklady z 500 hesel:
Dělení a spojování tříd, Dokumentace školy, Financování škol, Hodnocení školy, Individuální vzdělávací plán, Komisionální přezkoušení, Maturitní zkouška, Odvolací řízení, Opakování ročníku, Počty žáků, Postup do vyššího ročníku, …
Typ: Programy
Verze: 1/2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola
Poznámka: Nový program zdarma, inovace za 230 Kč + DPH
Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).

Povinná pedagogická dokumentace ZŠ

V programu naleznete přehled povinné dokumentace ZŠ a vzory dokumentů s odkazem na právní normy, například:

- vlastní hodnocení školy
- výstupní hodnocení žáků
- školní a organizační řády
- výroční zprávu ředitele školy
- ICT plány
- formuláře vysvědčení
a další desítky zpracovaných dokumentů.
Typ: Programy
Verze: 2/2023
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: Základní škola
Poznámka: Nový program zdarma, inovace za 230 Kč + DPH
Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět inovaci programu (písemné oznámení aTre).
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.