Header Adresa

E-Obchod


Milan Štoček

Právní minimum učitele mateřské školy

Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT
základní okruhy, se kterými se učitelé mateřských škol setkávají ve své
práci.

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (přijímání dětí, odpovědnost za škodu, organizace předškolního vzdělávání, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.).
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2023
Cena: 310 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská a základní škola málotřídní


Milan Štoček

Právní minimum učitele základní školy

Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT
základní okruhy, se kterými se učitelé základní školy setkávají ve své
práci. 

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (přijímání žáků, krádež ve škole, odpovědnost za škodu, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.).
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2023
Cena: 310 Kč + DPH
Určeno pro: Základní škola


Milan Štoček

Právní minimum učitele střední školy

Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT
základní okruhy, se kterými se učitelé středních škol setkávají ve své
práci. 

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (přijímání žáků, krádež ve škole, odpovědnost za škodu, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.).
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2023
Cena: 310 Kč + DPH
Určeno pro: Střední škola


Milan Štoček

Právní minimum vychovatele

Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT
základní okruhy, se kterými se vychovatelé setkávají ve své práci. 

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (krádež ve škole, odpovědnost za škodu, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.).
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2023
Cena: 310 Kč + DPH
Určeno pro: Základní škola


Milan Štoček

Ředitel školy a vnitřní předpisy

Publikace obsahuje: 

1. Tvorba vnitřních směrnic. 
2. Právní východiska. 
3. Příklady směrnic a dalších dokumentů. 

CD navíc nabízí: 

1. rozšířenou nabídku příkladů (MS Word, Excel), 
2. platné zákony potřebné pro tvorbu směrnic.
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2023
Cena: 400 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola


Milan Štoček

Řízení školní jídelny a výdejny

Publikace obsahuje oblasti: 

Organizace školní jídelny (struktura řízení, provozní řády, …) 
Hygienické předpisy (provozní a osobní hygiena, kritické body, …) 
Bezpečnost a ochrana zdraví (prevence rizik, pracovní úraz, dohled nad dětmi a žáky, …) 
Pracovněprávní vztahy (uzavření pracovního poměru, pracovní doba) 
Odměňování (zařazování do platové třídy, příplatky, odměny, …) 
Finanční zajištění (finanční prostředky ze státního rozpočtu, …) 
Účetnictví (náklady na stravování, zásoby, kalkulace ceny jídel, …)
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2016
Cena: 400 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola se školní jídelnou

Milan Štoček, Miroslav Kolc

Ředitel školy a pracovněprávní vztahy

Publikace obsahuje: 

- odměňování zaměstnanců škol (vnitřní platový předpis a platové výměry), 
- změny v pracovním poměru ředitelů škol, 
- odborná kvalifikace pedagogických pracovníků, 
- poskytování pracovnělékařské péče, 
- náhrady platu při pracovní neschopnosti, 
- ...
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2021
Cena: 400 Kč + DPH
Určeno pro: Mateřská, základní a střední škola

Milan Štoček, Antonín Maršík

Obec a škola

V publikaci naleznete například: 
- funkční období ředitelů škol, 
- pravomoci zřizovatele, školské rady a České školní inspekce při odvolávání ředitelů škol, 
- pravidla pro vyhlašování volných dnů ve školním roce a role zřizovatele, 
- zřizování mateřských škol pro děti zaměstnanců zřizovatele nebo jiného
zaměstnavatele, 
- možnost přijímání většího počtu dětí, které mají zájem o pravidelnou zkrácenou docházku, k předškolnímu vzdělávání, 
- zajištění prázdninového provozu v jedné z MŠ pro děti z jiných MŠ.
Typ: Publikace s CD
Verze: 1/2017
Cena: 400 Kč + DPH
Určeno pro: Obec, mateřská a základní škola

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.