Header Adresa

E-Obchod


Milan Štoček

Ředitel školy a vnitřní předpisy


Publikace obsahuje: 

1. Tvorba vnitřních směrnic
2. Právní východiska
3. Příklady směrnic a dalších dokumentů

CD navíc nabízí: 

1. rozšířenou nabídku příkladů (MS Word, Excel), 
2. platné zákony potřebné pro tvorbu směrnic.

Typ: Publikace s CD
Verze: 2024
Cena: 400 Kč + DPH
Určeno pro: mateřskou, základní a střední školu


Milan Štoček, Miroslav Kolc

Ředitel školy a pracovněprávní vztahy


Publikace obsahuje: 

- odměňování zaměstnanců škol (vnitřní platový předpis a platové výměry), 
- změny v pracovním poměru ředitelů škol, 
- odborná kvalifikace pedagogických pracovníků, 
- poskytování pracovnělékařské péče, 
- náhrady platu při pracovní neschopnosti, 
- ...

Typ: Publikace s CD
Verze: 2023
Cena: 400 Kč + DPH
Určeno pro: mateřskou, základní a střední školu


Milan Štoček

Právní minimum učitele mateřské školy


Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT základní okruhy, se kterými se učitelé mateřských škol setkávají ve své práci.

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (přijímání dětí, odpovědnost za škodu, organizace předškolního vzdělávání, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.).

Typ: Publikace s CD
Verze: 2024
Cena: 310 Kč + DPH
Určeno pro: mateřskou a základní školu málotřídní


Milan Štoček

Právní minimum učitele základní školy


Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT základní okruhy, se kterými se učitelé základní školy setkávají ve své práci.

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (přijímání žáků, krádež ve škole, odpovědnost za škodu, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.).

Typ: Publikace s CD
Verze: 2024
Cena: 310 Kč + DPH
Určeno pro: základní školu


Milan Štoček

Právní minimum učitele střední školy


Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT základní okruhy, se kterými se učitelé středních škol setkávají ve své práci.

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (přijímání žáků, krádež ve škole, odpovědnost za škodu, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.).

Typ: Publikace s CD
Verze: 2024
Cena: 310 Kč + DPH
Určeno pro: střední školu


Milan Štoček

Právní minimum vychovatele


Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT základní okruhy, se kterými se vychovatelé setkávají ve své práci.

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (krádež ve škole, odpovědnost za škodu, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.).

Typ: Publikace s CD
Verze: 2024
Cena: 310 Kč + DPH
Určeno pro: základní školu


Milan Štoček

Řízení školní jídelny a výdejny


Publikace obsahuje oblasti: 

- Organizace školní jídelny (struktura řízení, provozní řády, …)
- Hygienické předpisy (provozní a osobní hygiena, kritické body, …)
- Bezpečnost a ochrana zdraví (prevence rizik, pracovní úraz, dohled nad dětmi a žáky, …)
- Pracovněprávní vztahy (uzavření pracovního poměru, pracovní doba)
- Odměňování (zařazování do platové třídy, příplatky, odměny, …)
- Finanční zajištění (finanční prostředky ze státního rozpočtu, …)
- Účetnictví (náklady na stravování, zásoby, kalkulace ceny jídel, …)

Typ: Publikace s CD
Verze: 2016
Cena: 400 Kč + DPH
Určeno pro: mateřskou, základní a střední školu se školní jídelnou


Milan Štoček, Antonín Maršík

Obec a škola


V publikaci naleznete například: 

- funkční období ředitelů škol, 
- pravomoci zřizovatele, školské rady a České školní inspekce při odvolávání ředitelů škol, 
- pravidla pro vyhlašování volných dnů ve školním roce a role zřizovatele, 
- zřizování mateřských škol pro děti zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele, 
- možnost přijímání většího počtu dětí, které mají zájem o pravidelnou zkrácenou docházku, k předškolnímu vzdělávání, 
- zajištění prázdninového provozu v jedné z MŠ pro děti z jiných MŠ.

Typ: Publikace s CD
Verze: 2017
Cena: 400 Kč + DPH
Určeno pro: obec, mateřskou a základní školu


Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.