Header Adresa

Standardy pro základní vzdělávání

Důležitá informace:

Snaha vlády zavést pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základních škol.
Testování žáků = vytvořit požadavky na to, co má žák konkrétně umět.
Požadavky jsou dány:
- rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, který je pro školu povinný,

- nově připravené standardy v podstatě jen více konkretizují výstupy z RVP ZV na konci 5. a 9. ročníku a sjednocují různě nastavené úrovně jednotlivých škol.

Ze standardů budou vycházet autoři otázek pro testování žáků v 5. a 9. třídách.
 
Standardy mají přesněji specifikovat očekávané výstupy RVP ZV. Je to upřesnění, konkretizace z očekávaných výstupů RVP ZV pro 5. a 9. ročník v předmětech český jazyk, matematika a angličtina. Obsahují rozepsané cíle, co má žák ke konkrétnímu tématu umět. Součástí je vždy i vzorová úloha.
Standardy jsou povinné, je to však pouze zpřesnění už nyní povinného rámcově vzdělávacího programu (RVP ZV). Platné jsou po podpisu ministra a dnem, kdy budou k dispozici školám na webových stránkách MŠMT.


Datum uveřejnění 10. 10. 2011
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.