Header Adresa

E-Poradna - Důležité informace


Zde naleznete přehled nejdůležitějších změn, které potřebujete k rychlé orientaci ve Vaší práci. Nejde o pouhý výčet právních změn, ale i o aplikaci právní normy do školní praxe.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze ukázky několika důležitých informací. Některé důležité informace zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

 


 • Podmínka odborné kvalifikace a vysokoškolského vzdělání
 • Novela zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a o nemocenském pojištění
 • Novela nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců
 • Nová vyhláška o poskytování cestovních náhrad
 • Novela zákoníku práce
 • Novela vyhlášky o FKSP
 • Inventarizace majetku a závazků
 • Organizace školního roku 2011/2012
 • Odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců
 • Učební plány vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. 9. 2010
 • Provádění některých ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška č. 252/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu
 • Hesláře jazykovědné terminologie
 • Inkluzívní vzdělávání
 • Školní vzdělávací program pro školy s ročníky pouze 1. stupně
 • Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání
 • Sexuální výchova
 • Rovné příležitosti a sociální znevýhodnění
 • Etická výchova
 • Maturitní zkouška - termíny konání didaktických testů a písemných prací
 • Termíny konání maturitní zkoušky
 • Vydávání některých dokladů o vzdělávání
 • Zdravotní požadavky ke středoškolskému vzdělávání
 • Soustava oborů vzdělání
 • Elektronická podoba spisové služby
 • Nový katalog prací
 • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
 • Novela zákona o pedagogických pracovnících
 • Seznam platných předpisů v rezortu školství
 • Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2010/2011
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.