Header Adresa

E-Poradna - Důležité informace


Zde naleznete přehled nejdůležitějších změn, které potřebujete k rychlé orientaci ve Vaší práci. Nejde o pouhý výčet právních změn, ale i o aplikaci právní normy do školní praxe.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze ukázky několika důležitých informací. Některé důležité informace zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

 

< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další >

 • Odklad povinné školní docházky
 • Termíny jarních prázdnin
 • Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
 • Pracovní náplň uklízeček - prostorové podmínky, vybavení nábytkem a osvětlení škol
 • Výuka dějin 20. století
 • ŠVP pro málotřídní školy
 • Informace k vyplňování vysvědčení
 • Školní knihovna
 • Střet zájmů a podávání oznámení ředitele školy
 • Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
 • Evidence dětí s omezenou délkou docházky
 • Školní mléko
 • Termíny vydávání vlastního hodnocení školy
 • Spisová služba a datové schránky
 • Učební plány pro základní vzdělávání
 • Přijímání darů
 • Pokračování v základním vzdělávání
 • Opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů
 • Pochybnosti o správnosti hodnocení
 • Přijímání do 1. ročníku ZŠ
 • Povolování výjimek z počtu dětí, žáků a studentů
 • Školská rada
 • Hodnocení žáka střední školy v náhradním termínu
 • Přijímání do 1. ročníku střední školy
 • Úplata za vzdělávání a školské služby
 • Změna rozhodování podle správního řádu
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.